Søknadsskjema / Application

Søknadsskjema / Application

Informasjon:

Studenthjemmet håndterer dine personlige opplysninger med største respekt.

Data om deg som søker blir IKKE delt med andre enn eventuell tildelings kommuner som du godkjenner ved å sende inn søknaden, samt regnskapsfører for utsendelse av faktura.

Vi legger vekt på konfidensiell og sikker håndtering av din data til oss og vi selger/gir den ikke ut til noen andre enn over nevnt.

Studenthjemmet har behov for korrekt informasjon rundt din søknad som forutsetter info. bla. fødselsdata DD.MM.ÅÅ til oppsett av husleie kontrakten som et legalt objekt, sikker håndtering av depositum, nød/krisehåndtering ved studenthjemmet, inkasso forvaltning, bekreftelse på aktiv student status.

Det er viktig for huset å forsikre seg om korrekt data og fravær av offentlig id vil medføre at søknaden ikke blir behandlet.

Data blir oppbevart i regnskapsperioden som er pålagt av myndighetene, tilgjengelig data i 10 år.

Etter denne perioden blir data makulert. Dersom du ikke blir tildelt hybel blir dataen slettet innen 1 år.

Din personlige informasjon:

Formål for oppholdet:Tidligere utdannelse og yrkespraksis: