Tildelingskommuner

Tildelingskommuner

I Nord-Norge er det en rekke kommuner som var så forutseende at de støttet NNSE med et engangsbeløp rundt året 1960 når huset ble bygget. Dette ga dem en viss mengde tildelingsretter avhengig av hvor mange andeler de kjøpte.

Dette betyr at kommunene, etter ulike kriterier, kan tildele den/de som blir prioritert å få en plass på huset.

Hvis en kommune ikke benytter seg av tildelingsretten sin betyr ikke dét at det står et rom tomt på huset med et skilt "Bodø" på, ledige plasser kan da bli fylt opp med studenter fra de andre kommunene.

De ulike kommunene med tildelingsrett (bak kommunenavnet står antall tildelingsretter) finner du til høyre.

Trenger du mer opplysninger om din kommune finner du det på kommuneforlaget.no