Regler

Regler

Leiekontrakt, regler og priser for ekstratjenester

Utleieregler

Huset har først og fremst som utgangspunkt å tilby NORD NORSKE STUDENTER, LÆRLINGER og ELEVER et godt bomiljø i Oslo.

Ved ledig kapasitet er likevel personer under utdanning fra andre geografiske områder i Norge (utlandet) også hjertlig velkommen til å søke eller kontakte oss om ledig plass. Det er allikevel først og fremst tildelingskommunene i Nord Norge som blir prioritert.

Det er ønskelig at leieforholdet varer i minimum 5 måneder. Vi leier ut for kortere perioder også, men dette er hovedsaklig untaksvis om sommeren, (minimum 1 måned). Det undertegnes en kontrakt med huset i forbindelse med leie av boenhet hos oss. Her går det bl.a. frem at beboeren har ansvar for å betale husleien til rett tid, holde det rent og ryddig, påse at røykvarsleren på rommet alltid skal være i funksjonsdyktig stand og er ansvarlig økonomisk for skader som måtte oppstå på rommet/huset i leieperioden. Leietageren får i kontrakten fremlagt husordensregler som gjelder på huset og de enkle kjørereglene vi har for å påse at vi tar vare på eiendommen og hverandere.

Huset har innført et VASKEGEBYR på kr 700,- som betales ved innflytt som skal dekke opp for rundvask av rommet ved utflytt.  Det betyr at du slipper den tunge rundvasken, men skal holde et normalt godt renhold av det leide rommet under botiden og ved utflytt. ER ROMMET NEDGRISET VED UTFLYTT VIL DET PÅLØPE YTTERLIGERE KOSTNADER SOM BELASTES DEPOSITUMMET. Ved kontraktstegning/fornying vil man bli belastet et ADMINISTRASJONSGEBYR på kr 300,-

Depositum, ADM/vaskegebyr og en husleie skal betales inn til huset føre kontraktsinngåelse.

Huset har et eget leieboerutvalg som velges av beboerne. 2 av disse sitter som leietagernes representanter i styret for stiftelsen og representerer beboerne ovenfor administrasjonen.

Huset er ikke spesielt egnet for barn (kan gå i noen av leilighetene).

Det er ikke anledning til dyrehold ved huset.

Hele huset er en røykfrisone, bortsett fra at vi fortsatt har et røykerom som er opp til debatt rundt mulig avvikling.

Det er viktig å ta hensyn til dine medbeboere, slik at det er rolig og trygt på huset.  Vi oppfordrer til bruk av hodetelefoner for de helt store lydmessige utblåssninger + at vi sattser på Kardemommeloven2, dvs. " Man skal ikke plage andre,man skal være grei og snill,og for øvrig kan man gjøre som man vil", i tillegg til å ta ansvar for seg selv, ovenfor andre er huset regulert av husets "husorden og reglement."

Vi ønsker å ha det ryddig og rent rundt oss. Det betyr at vi har lagt opp til et godt og solid renhold på husets fellearealer, men hvis beboere velger å ikke rydde opp etter seg feks. ved søl på kjøkken og vaskerne våre må jobbe ekstra utover det som er normalt renhold, vil beboerne som sogner til område solidarisk måtte betale kostnadene. Det vil bli laget faktura for ekstra service på min kr 100,- pr måned inntil beboerne skjerper seg og tar ansvar for fellesskapets renhold. Dette kan gjelde en korridor, et kjøkken, fellesstuer, dusjer og WC etc.

VIKTIG å merke seg at utleien skjer i sammsvar med husleieloven § 11-2 for elev og studenthjem som gir leietager færre rettigheter enn ved leie av annen bolig.

Når man bekrefter skriftlig at man tar imot tildelingen om plass ved huset, står man ansvarlig for husleie og å følge normale prossedyrer for oppsigelse.

Huset prioritere søker under 30 år, spesielt når det gjelder den kommunale kvoten, men det gies mulighet for andre å søke.

SØKNADER ELDRE ENN 2 MÅNEDER BLIR SLETTET. HUSK Å FORNY SØKNADEN DIN VED UTLØP!

Dobbelt boende i enkelt/dobbelthybler er kun forbeholdt kjærester/par. Huset har ikke kapasitet til utleie for venner/medstudenter.