Fellesrom

Fellesrom

Huset har to store fellesstuer med Tv/Video/Parabol. I tillegg er det en stue med et stort biljardbord til fri avbenyttelse. HUSK Å RYDDE ETTER DEG!

Det er et lite rom for de som tviholder på røyken sin, forøvrig er det røykeforbud på alle fellesarealer.

Det er også inført en "NO PARTY ZONE" i stuene.

På huset er det også en egen festsal som brukes ved tilstelninger som f.eks.:

  • Bli kjent festen
  • Julebordet
  • 16. mai festen
  • Solfesten.
  • + at beboerne leier den til lukket egen arr.

Haven med bord og benker er et fellesareale som er mye brukt om sommeren til grilling, soling og avslapping. For å værne de som har rom mot haven er det lagt begrensninger på bruk slik at det ikke skal være for mye støy.  Ingen musikk.  Se oppslag for brukstider ved havedøren.